หัวข้อ :ปัญหาการใช้ student 2551
โรงเรียนใช้ student 2551 ผ่านเครือข่าย โดย server เป็น win 2003 sever ตัวลูก 3 เครื่องเป็น win xp ก่อนปีใหม่ใช้เป็น ปกติ แต่หลังจากปีใหม่แล้ว เกิดมีปัญหา คือเมื่อเรียกใช้แล้วขึ้นกรอบโต้ตอบมาว่า "ไม่สามารถอ่านข้อมูลสิทธิการใช้งานจากฐานข้อมูล [เส้นทางเข้าใช้ฐานข้อมูล] กลับไปติดตั้งหรือตรวจสอบใหม่ก่อน
ถามท่านผู้รู้
- ไม่ทราบว่าเป็นอะไร หรือจะต้องทำอย่างไร
ขอบคุณครับ

จาก ณปวร  คงทอง หน่วยงาน ปากพนัง วันที่ 18/1/2555 11:54:25 IP 180.180.197.60
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
ให้ตรวจสอบดังนี้ครับ
- เครื่องแม่ข่าย > Students'2551 > ระบบงานทะเบียนนักเรียน > 5 เอนกประสงค์ 5> 2>3 กำหนดสิทธิ์เครื่องลูกข่าย

จาก webmaster วันที่ 19/1/2555 11:58:45  IP
คำตอบที่ 2
ขอคุณครับ สำหรับคำตอบ

เข้าไปแล้วครับ ที่กำหนดสิทธิ์ client pc กดครั้งแรก จะขึ้น error แล้วกด ignore

จะึขึ้นรายละเอียดของลูกข่าย แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย จำนวนลูกข่ายก็เป็น 0

เปิดโปรแกรมที่เครื่องลูกข่ายไว้แล้วครับ แต่ก็ไม่แสดงข้อมูลให้

ไม่ทราบว่ากำหนดตรงไหนผิดพลาดบ้าง

จาก nopawon วันที่ 20/1/2555 16:06:08  IP 180.180.199.21

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744