หัวข้อ :ภาษาจีน
การกำหนดรหัสวิชาภาษาจีนต้องทำอย่างไรเพิ่งเปิดปีแรกคะ

จาก นางชลธิชา  เนาวพลชัยรัตน์ หน่วยงาน กระบุรีวิทยา วันที่ 17/6/2555 13:14:09 IP 118.173.109.76
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
- ขอให้สอบถามผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับหลักสูตรและการกำหนดรหัสวิชา

1.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
1.1.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร โทร.02-288-5775
1.2.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลฯ โทร.02-288-5768


จาก webmaster วันที่ 18/6/2555 17:22:58  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744