หัวข้อ :ปพ.1 แบบใหม่
จะพิมพ์ ปพ.1 แบบใหม่ ต้องรอ โปรแกรม Student เวอร์ชันใหม่หรือเปล่าครับ

จาก ประพืช  ขาวสุริจันทร์ หน่วยงาน นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา วันที่ 29/1/2556 21:48:49 IP 1.1.150.168
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ สพม. ศึกษานิเทศก์ ไปอบรม ปพ.1 แบบใหม่ มาแล้ว


จาก webmaster วันที่ 30/1/2556 15:02:41  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744